5 denní adaptační kurz

Náš intenzivnější adaptační kurz je koncipován tak, aby prostřednictvím týmových aktivit nejen nastartoval dynamiku celé skupiny, ale i dále rozvíjel proces vzájemné spolupráce a důvěry ve skupině.

Díky větší časové dotaci je možné lépe pracovat se skupinovou kohezí a efektivněji tak podpořit celé stmelení třídního kolektivu.

Zvýšený důraz je kladen také na zapojení třídního učitele do celého procesu adaptace třídního kolektivu a posílení a upevnění jeho pozice ve třídě. Nejen však jako autority, ale především jako mentora a průvodce po vzdělávací dráze studenta. Jedním z cílů adaptačního kurzu je, aby student chápal svého třídního učitele jako odborníka a přítele, na kterého se může v případě potřeby kdykoliv obrátit.

Stručné informace

Délka kurzu: 5 dní (4 noci)
Předpokládaný počet žáků: 20 – 30
Pedagogický doprovod na třídu: 1 – 2

Harmonogram a složení aktivit se může v průběhu kurzu změnit v závislosti na dynamice a momentálních potřebách celé skupiny.

Samozřejmostí je následná úprava harmonogramu dle vašich požadavků. Přejete si začlenit některé z průřezových témat Vaší školy? Zařadit preventivní, ekologickou či jinou problematiku? S tím počítáme. Rádi se s Vámi domluvíme na osobní schůzce.

separator
Předběžná kalkulace
Náklady na lektory, materiál a přípravu programu 2700 Kč / osoba
Strava – plná penze (5 jídel denně, pitný režim) 1200 Kč / osoba
Ubytování, rekreační poplatky 1400 Kč / osoba
Celkem na žáka 5300 Kč

Nejsme komerční subjekt. Narozdíl od konkurence si neúčtujeme za přípravu kurzu na míru žádné další poplatky.
Pedagogický doprovod (1 učitel / 15 žáků) má zajištěno ubytování a stravu zdarma. Doprava třídního kolektivu je v kompetencích školy.

Cena je orientační v závislosti na rekreačním středisku, počtu a věku žáků a dalších požadavcích školy.

to top button