Lektorský tým

Náš tým tvoří mladí a energičtí lidé z celé škály humanitních oborů. Jedná se o kvalifikované andragogy, pedagogy, psychology, sociální pedagogy a poradce. Jako jednotlivci za sebou máme dlouholetou praxi coby certifikovaní vedoucí, kouči, učitelé, lektoři a členové nejrůznějších skupin a spolků. Dále se ve svém volném čase aktivně zapojujeme do různorodých akcí spojených nejen se vzděláváním dětí a mládeže, ale také s podporou dalšího vzdělávání dospělých.

karel2
Karel Šuranský

Karel je vystudovaný pedagog a koordinátor vzdělávacích aktivit pro děti a mládež v Uherském Hradišti. Je také certifikovaným táborovým vedoucím. Zabývá se především primární prevencí a zdravým životním stylem na školách z pohledu bezpečnosti. Na kurzech vystupuje jako lektor a aktivizátor icebreakerů a “orvo” aktivit.

marek2
Marek Boček

Marek je právník a pedagog v jedné osobě. Věnuje se organizaci a fundraisingu vzdělávacích projektů. Je také lektorem Klubu českých turistů. Jeho parketou jsou převážně outdoorové aktivity a přímá práce se skupinou.

wendy
Vendula Šolcová

Vendula je absolventkou oboru Sociální pedagogika se zaměřením na volný čas na PdF MU a Zkušenostně reflektivního učení. Má za sebou také Organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus. Ve volném čase organizuje Festival osobnostního rozvoje, ráda zpívá nebo se věnuje žonglování s poikami.

eva2
Eva Lorencová
Eva je psycholožka a psychoterapeutka, vystudované má ale i pedagogické obory. Profesně má zkušenosti mj. s poradenstvím, krizovou intervencí či seborozvojovými kurzy. Na kurzech proto odborně zaštiťuje reflektivní a poradenské bloky.
petra
Petra Novotná

Petra je školní psycholožka a metodik profesní praxe. Věnuje se také krizové intervenci, psychohygieně a seberozvojovým kurzům. Na kurzech krom lektorování zajišťuje psychologický dohled a pomáhá utvářet příjemnou atmostféru.

eliska3
Eliška Kučerová
Eliška je absolventkou sociální pedagogiky a poradenství a Zkušenostně reflektivního učení na FF MU. Věnuje se smysluplnému trávení volného času, specializuje se na alternativní pohybové aktivity (psychomotoriku a žonglování) a zajímá jí vedení užitečných rozhovorů.
berenika2
Berenika Lipková
Berenika je absolventem Sociální pedagogiky a poradenství a Zkušenostně reflektivního učení na FF MU, kde v současné době studuje Andragogiku. Je lektorem zážitkové pedagogiky, volnočasovým pedagogem a dlouhodobě se věnuje práci s dětskými skupinami a poradenství. Na kurzech vede přímou práci se skupinou, zajišťuje programové aktivity a reflexe.
simona
Simona Lakomá

Simona vystudovala psychologii a pedagogiku na bakalářském stupni a nyní dokončuje magisterské studium psychologie na FSS MU. Absolvovala také kurz Zkušenostně reflektivního učení, který ji nadchl a posunul směrem k lektorství. Své pedagogické schopnosti v současnosti zdokonaluje při práci vychovatelky a asistentky pedagoga na ZŠ.

vasek2
Václav Vydra

text o Vaškovi v přípravě

dulikova
Lenka Ďulíková

Lenka je absolventkou magisterského studia Sociální pedagogiky a volného času na MU. V současné době si doplňuje vzdělání v kurzu Zkušenostně reflektivního učení. Je aktivní členkou ekologického Hnutí Brontosaurus. Má pracovní zkušenosti s dětmi s PAS a ADHD. Pracovala jako vychovatelka na ZŠ, asistentka pedagoga a doučovatelka dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

organizační tým

eliska4
Eliška Kučerová
Administrativa a PR
foto_pl_2016
Pavel Lorenc
smluvní podmínky, HR
karel2
Karel Šuranský
koordinátor kurzů, garance kvality
to top button
Tyto stránky používají soubory cookies, které jsou využity pro sledování návštěvnosti těchto stránek. Veškerá data jsou anonymizována a nejsou využita pro žádné jiné účely. Pokud se rozhodnete nesouhlasit, nebudou využity ani tyto vaše anonymizované údaje. Souhlasím, Nesouhlasím.
537