Lektorský tým

Náš tým tvoří mladí a energičtí lidé z celé škály humanitních oborů. Jedná se o kvalifikované andragogy, pedagogy, psychology, sociální pedagogy a poradce. Jako jednotlivci za sebou máme dlouholetou praxi coby certifikovaní vedoucí, kouči, učitelé, lektoři a členové nejrůznějších skupin a spolků. Dále se ve svém volném čase aktivně zapojujeme do různorodých akcí spojených nejen se vzděláváním dětí a mládeže, ale také s podporou dalšího vzdělávání dospělých.

karel
Karel Šuranský

Karel je vystudovaný pedagog a koordinátor vzdělávacích aktivit pro děti a mládež v Uherském Hradišti. Je také certifikovaným táborovým vedoucím. Zabývá se především primární prevencí a zdravým životním stylem na školách z pohledu bezpečnosti. Na kurzech vystupuje jako lektor a aktivizátor icebreakerů a “orvo” aktivit.

wendy
Vendula Šolcová

Vendula je absolventkou oboru Sociální pedagogika se zaměřením na volný čas na PdF MU a Zkušenostně reflektivního učení. Má za sebou také Organizátorský kurz Hnutí Brontosaurus. Ve volném čase organizuje Festival osobnostního rozvoje, ráda zpívá nebo se věnuje žonglování s poikami.

eva2
Eva Lorencová
Eva je psycholožka a psychoterapeutka, vystudované má ale i pedagogické obory. Profesně má zkušenosti mj. s poradenstvím, krizovou intervencí či seborozvojovými kurzy. Na kurzech proto odborně zaštiťuje reflektivní a poradenské bloky.
petra
Petra Novotná

Petra je školní psycholožka a metodik profesní praxe. Věnuje se také krizové intervenci, psychohygieně a seberozvojovým kurzům. Na kurzech krom lektorování zajišťuje psychologický dohled a pomáhá utvářet příjemnou atmostféru.

eliska3
Eliška Kučerová
Eliška je absolventkou sociální pedagogiky a poradenství a Zkušenostně reflektivního učení na FF MU. Věnuje se smysluplnému trávení volného času, specializuje se na alternativní pohybové aktivity (psychomotoriku a žonglování) a zajímá jí vedení užitečných rozhovorů.
simona
Simona Lakomá

Simona vystudovala psychologii a pedagogiku na bakalářském stupni a nyní dokončuje magisterské studium psychologie na FSS MU. Absolvovala také kurz Zkušenostně reflektivního učení, který ji nadchl a posunul směrem k lektorství. Své pedagogické schopnosti v současnosti zdokonaluje při práci vychovatelky a asistentky pedagoga na ZŠ.

vasek2
Václav Vydra

text o Vaškovi v přípravě

dulikova
Lenka Ďulíková

Lenka je studentkou doktorského studia Sociální pedagogiky na MU. V současné době dokončuje vzdělání v kurzu Zkušenostně reflektivního učení. Je aktivní členkou ekologického Hnutí Brontosaurus, spoluorganizuje letní tábory. Má pracovní zkušenosti s dětmi s PAS i ADHD. Pracovala jako vychovatelka na ZŠ a asistentka pedagoga. Nyní koordinuje mezifakultní předmět doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, učí teorii a metodiku výchovy, komunikaci a osobnostně sociální rozvoj. Její radostí je kreslení a brnkání na kytaru.

monika
Monika Beránková

Text o Monice v přípravě.

michal
Michal Husár

Text o Michalovi v přípravě.

tomáš
Tomáš Šaman Bláha

Text o Tomášovi v přípravě.

organizační tým

eliska4
Eliška Kučerová
Administrativa a PR
foto_pl_2016
Pavel Lorenc
smluvní podmínky, HR
karel2
Karel Šuranský
koordinátor kurzů, garance kvality
to top button